El projecte educatiu de La Salle

A La Salle tenim un estil pedagògic centrat en la persona i el seu desenvolupament humà i intel·lectual. El nostre projecte educatiu es basa en quatre pilars fonamentals:

Atenció personalitzada

Treballem en un entorn integrador en el qual atenem les necessitats particulars dels nostres alumnes. Disposem d’un Servei d’Orientació Psicopedagògica amb el qual atenem els infants, joves i famílies, a més d’oferir suport en altres modalitats com activitats lingüístiques, esportives o de lleure.

Estil pedagògic innovador

El nostre mètode pedagògic integra diversos programes i projectes propis de La Salle que potencien i afavoreixen les capacitats dels nostres alumnes per encarar els seus objectius de futur. Aquest sistema permet al nostre alumnat desenvolupar les competències necessàries per adaptar-se a l’entorn canviant en el qual vivim.

Educació en valors

Proporcionem a les persones d'una formació integral a través de la responsabilitat, la justícia, la convivència, la transcendència i la interioritat. Formem els alumnes perquè esdevinguin ciutadans sensibles amb la interculturalitat i la diversitat, actuant amb una mentalitat oberta, crítica i compromesa amb la societat.

Tecnologia i emprenedoria

Són a elements transformadors de la realitat actual. Apostem per l’ús de les tecnologies per preparar els nostres alumnes per a l’eficiència, la creativitat, la iniciativa i la capacitat d’adaptació a nous entorns i reptes de futur.

Nou Context d'Aprenentatge

El Nou Context d’Aprenentatge (NCA) és un marc pedagògic i pastoral, amb identitat pròpia, que presenta una proposta organitzativa, metodològica i avaluativa clara, que dona ple sentit a l’educació de la persona encarant de forma integral les seves dimensions emocional, cognitiva, corporal, social o espiritual, en el transcurs de les diferents etapes del seu desenvolupament. L’alumne es converteix en protagonista del seu propi aprenentatge.

Principis pedagògics del NCA

Interioritat

La vida interior és important, per això ens preocupem de desenvolupar la qualitat humana que uneixi espiritualitat i personalitat.

Ment, cos i moviment

Els espais i el moviment són essencials en el desenvolupament cognitiu. Trenquem amb l’aula tradicional, potenciant la creativitat i l’aprenentatge.

Construcció del pensament

El pensament es pot educar i l’escola ha de fomentar moments de reflexió individual i col·lectiva.

Conducta i activitat autoregulada

L’alumne genera hàbits d’aprenentatge autònom i l’escola ajuda a construir processos naturals i individuals d’aprenentatge com a experiència intransferible.

Dimensió social

Aprenem a ser respectuosos amb els altres i a enriquir-nos participant en les pràctiques socials i culturals

Documentació de centre

Documentació de centre

1
1_0_-PGC-Pla-General-de-Centre-2023-2024.pdf 1.0. PGC - Pla General de Centre [2023-2024].pdf

486.32 KB 2024-01-30 30 de gener de 2024 2024-01-30 30 de gener de 2024
2_0_-PEC-Projecte-Educatiu-de-Centre-2023-2024.pdf 2.0. PEC - Projecte Educatiu de Centre [2023-2024].pdf

4.04 MB 2024-01-30 30 de gener de 2024 2024-01-30 30 de gener de 2024
3_0_-PGA-PLA-GENERAL-ANUAL.pdf 3.0. PGA - PLA GENERAL ANUAL.pdf

16.56 MB 2024-01-29 29 de gener de 2024 2024-01-29 29 de gener de 2024
3_1_-PGA-Annex-01-Pla-Accio-Tutorial-2023-2024.pdf 3.1. PGA - Annex 01 - Pla Acció Tutorial [2023-2024].pdf

536.34 KB 2024-01-29 29 de gener de 2024 2024-01-29 29 de gener de 2024
3_2_-PGA-Annex-02-Pla-de-Convivencia-2023-2024.pdf 3.2. PGA - Annex 02 - Pla de Convivència [2023-2024].pdf

811.21 KB 2024-01-29 29 de gener de 2024 2024-01-29 29 de gener de 2024
3_3_-PGA-Annex-03-Pla-dAtencio-a-la-Diversitat-2023-2024.pdf 3.3. PGA - Annex 03 - Pla d'Atenció a la Diversitat [2023-2024].pdf

797.38 KB 2024-01-29 29 de gener de 2024 2024-01-29 29 de gener de 2024
3_4_-PGA-Annex-04-Projecte-Linguistic-de-Centre-pla-lector-i-auxiliar-conversa.pdf 3.4. PGA - Annex 04 - Projecte Lingüístic de Centre (pla lector i auxiliar conversa).pdf

385.22 KB 2024-01-29 29 de gener de 2024 2024-01-29 29 de gener de 2024
3_5_-PGA-Annex-05-Nou-Context-dAprenentatge-2023-2024.pdf 3.5. PGA - Annex 05 - Nou Context d'Aprenentatge [2023-2024].pdf

2.03 MB 2024-01-29 29 de gener de 2024 2024-01-29 29 de gener de 2024
3_6_-PGA-Annex-06-Pla-de-Comunicacio-2023-2024.pdf 3.6. PGA - Annex 06 - Pla de Comunicació [2023-2024].pdf

525.31 KB 2024-01-29 29 de gener de 2024 2024-01-29 29 de gener de 2024
3_8_-PGA-Annex-08-PLA_ESCOLA-VERDA_LSM.pdf 3.8. PGA - Annex 08 - PLA_ESCOLA VERDA_LSM.pdf

1005.85 KB 2024-01-29 29 de gener de 2024 2024-01-29 29 de gener de 2024
3_9_-PGA-Annex-09-Pla-Anual-Pastoral-2023-2024-1.pdf 3.9. PGA - Annex 09 - Pla Anual Pastoral [2023-2024] (1).pdf

890.63 KB 2024-01-29 29 de gener de 2024 2024-01-29 29 de gener de 2024
4_1_-NOFC-01-Presentacio.pdf 4.1. NOFC 01 - Presentació.pdf

522.12 KB 2024-01-30 30 de gener de 2024 2024-01-30 30 de gener de 2024
4_2_-NOFC-02-Reglament-Regim-Intern-LSM-RRI-Juny-2011-Revisio-gener-2015-Revisio-setembre-2018.pdf 4.2. NOFC 02 - Reglament Règim Intern LSM - RRI Juny 2011 - Revisió gener 2015 - Revisió setembre 2018.pdf

715.04 KB 2024-01-30 30 de gener de 2024 2024-01-30 30 de gener de 2024
4_3_-NOFC-03-Criteris-i-Mecanismes-de-Coordinacio-Pedagogica-i-Organitzacio-de-Centre.pdf 4.3. NOFC 03 - Criteris i Mecanismes de Coordinació Pedagògica i Organització de Centre.pdf

465.79 KB 2024-01-30 30 de gener de 2024 2024-01-30 30 de gener de 2024
4_4_-NOFC-04-Normativa-General-ETAPES-AMBITS-ESPECIFICS.pdf 4.4. NOFC 04 - Normativa General - ETAPES - ÀMBITS ESPECÍFICS.pdf

584.87 KB 2024-01-30 30 de gener de 2024 2024-01-30 30 de gener de 2024
4_5_-NOFC-05-Protocol-classes-telematiques.pdf 4.5. NOFC 05 - Protocol classes telemàtiques.pdf

215.67 KB 2024-01-30 30 de gener de 2024 2024-01-30 30 de gener de 2024

32

6bab003c85