El projecte educatiu de La Salle

A La Salle tenim un estil pedagògic centrat en la persona i el seu desenvolupament humà i intel·lectual. El nostre projecte educatiu es basa en quatre pilars fonamentals:

Atenció personalitzada

Treballem en un entorn integrador en el qual atenem les necessitats particulars dels nostres alumnes. Disposem d’un Servei d’Orientació Psicopedagògica amb el qual atenem els infants, joves i famílies, a més d’oferir suport en altres modalitats com activitats lingüístiques, esportives o de lleure.

Estil pedagògic innovador

El nostre mètode pedagògic integra diversos programes i projectes propis de La Salle que potencien i afavoreixen les capacitats dels nostres alumnes per encarar els seus objectius de futur. Aquest sistema permet al nostre alumnat desenvolupar les competències necessàries per adaptar-se a l’entorn canviant en el qual vivim.

Educació en valors

Proporcionem a les persones d'una formació integral a través de la responsabilitat, la justícia, la convivència, la transcendència i la interioritat. Formem els alumnes perquè esdevinguin ciutadans sensibles amb la interculturalitat i la diversitat, actuant amb una mentalitat oberta, crítica i compromesa amb la societat.

Tecnologia i emprenedoria

Són a elements transformadors de la realitat actual. Apostem per l’ús de les tecnologies per preparar els nostres alumnes per a l’eficiència, la creativitat, la iniciativa i la capacitat d’adaptació a nous entorns i reptes de futur.

Nou Context d'Aprenentatge

El Nou Context d’Aprenentatge (NCA) és un marc pedagògic i pastoral, amb identitat pròpia, que presenta una proposta organitzativa, metodològica i avaluativa clara, que dona ple sentit a l’educació de la persona encarant de forma integral les seves dimensions emocional, cognitiva, corporal, social o espiritual, en el transcurs de les diferents etapes del seu desenvolupament. L’alumne es converteix en protagonista del seu propi aprenentatge.

Principis pedagògics del NCA

Interioritat

La vida interior és important, per això ens preocupem de desenvolupar la qualitat humana que uneixi espiritualitat i personalitat.

Ment, cos i moviment

Els espais i el moviment són essencials en el desenvolupament cognitiu. Trenquem amb l’aula tradicional, potenciant la creativitat i l’aprenentatge.

Construcció del pensament

El pensament es pot educar i l’escola ha de fomentar moments de reflexió individual i col·lectiva.

Conducta i activitat autoregulada

L’alumne genera hàbits d’aprenentatge autònom i l’escola ajuda a construir processos naturals i individuals d’aprenentatge com a experiència intransferible.

Dimensió social

Aprenem a ser respectuosos amb els altres i a enriquir-nos participant en les pràctiques socials i culturals

Les escoles de La Salle opten per un model educatiu que creu en el valor transformador de l’Evangeli de Jesús

La Salle Montcada realitza la seva tasca evangelitzadora i pastoral atenta a les necessitats concretes de cada alumne del Centre per tal d’afavorir el seu creixement integral. Aquesta tasca és responsabilitat de tota la Comunitat Educativa i és assumida per tots els seus membres.
L’Equip Directiu vetlla per l’animació pastoral del Col·legi i delega en l’Equip de Pastoral la unificació de totes les iniciatives i propostes.

La programació de les activitats pastorals de l’escola s’estructura a partir de les orientacions donades des de l’equip d’animació pastoral del districte, que proposa anualment un valor a treballar, sobre el qual s’articulen els diferents objectius i activitats pastorals

El Caràcter Propi recull els nostres principals trets d’identitat, on s’hi expressa la nostra voluntat de millorar la societat a través de l’educació i on s’hi recullen els principis que donen sentit a la nostra missió com a educadors i educadores. Pretén ser, sobretot, una invitació perquè tota la Comunitat Educativa se senti implicada en l’educació dels infants i els joves.

Una proposta de valors

La Comunitat Educativa estimula els alumnes perquè adoptin una actitud positiva, lliure i decidida davant la nostra proposta de valors, de manera que aconsegueixin orientar les seves vides amb sentit ple. Aquesta proposta es concreta en:

Caràcter propi
Responsabilitat

Ensenyem a prendre decisions que siguin coherents amb els propis valors i creences, conscients de la seva repercussió. Treballem la responsabilitat des el treball personal, la participació en la vida escolar, el desenvolupament d’hàbits d’ordre i de puntualitat…

Creativitat

Contribuïm al creixement personal dels infants i joves estimulant la seva capacitat de creació, ajuntant-los a tenir autonomía i iniciativa. Tot això és necessari per tenir un ampli camp de visió, flexibilitat de pensament i interès per a la construcció del projecte personal.

Convivència

A la nostra societat multicultural i multi religiosa, donem especial importància a aspectes com: el respecte a la diversitat, la participació, el creixement de l’amistat i l’estima a la pròpia cultura com a font d’enriquiment personal i de grup.

Justícia

Cuidem de manera especial que els alumnes i les alumnes aprenguin junts a prendre consciència de les injustícies socials i a comprometre’s a favor d’una societat més justa i fraterna. Volem insistir en la importància la gratuïtat i la solidariat per a millorar el nostre món.

Interioritat

L’educació per a la interioritat, en una societat com la nostra, ens duu a potenciar l’autoestima, l’expressió de les vivències i sentiments, la capacitat d’empatia, admiració, calma i silenci, el desig d’autenticitat, l’agraïment, la sinceritat i la reflexió.

Transcendència

Optem per un model educatiu obert a la transcendència, perquè creiem en el valor transformador de la fe i en el poder educatiu de l’Evangeli de Jesús, viscuts en la comunitat cristiana.

A través dels programes d’innovació, a La Salle Montcada volem que els alumnes despertin les intel·ligències col·lectives, l’equilibri interior, l’aprenentatge cooperatiu i d’altres factors que el portin a ésser una persona complerta en el món adult.

Projecte Pati

El nostre pati d’infantil és un espai naturalitzat que compta amb diferents superfícies i textures, elements d’equilibri i desnivells, amagatalls i túnels per relaxar-se, espais d’experimentació i joc simbòlic, i una àgora i una tarima per escoltar contes i fer volar la imaginació.  

A primària, “El pati dels nostres somnis” és un projecte obert i democràtic, en el qual els infants són els principals protagonistes. Any rere any van creant, modificant i construint l’espai de joc que desitgen. Així, disposen d’una estona d’esbarjo molt enriquidora amb diverses activitats com patinatge, handbol, tennis, dansa, jocs de taula, espais relaxats, etc. 

Aquesta iniciativa té com a objectiu cobrir totes les necessitats individuals que representen la diversitat de l’escola, oferint espais i propostes motivadores.

Espai Famílies

La unió entre l’escola i la família és un element clau per tal que els nostres alumnes avancin en la descoberta d’un mateix i de l’entorn que els envolta. Família i escola treballem de la mà en la mateixa direcció. TOTS JUNTS SOM LA SALLE.

Joc

Oferim als alumnes una variada tipologia de jocs a partir dels quals puguin desenvolupar capacitats cognitives com el raonament, la concentració, la memòria, la velocitat de processament… I, al mateix temps, aprenen d’una manera lúdica i engrescadora.

Educació emocional

Volem que els nostres infants siguin capaços de gestionar les seves emocions, eina clau a l’hora de resoldre conflictes. Per aconseguir-ho, els alumnes, els mestres i les famílies formem part d’un projecte integral de desenvolupament socioemocional dut a terme per l’Associació SEER (Salut Educació Emocional). El seu objectiu és que, entre tots, siguem capaços d’acompanyar a nivell emocional els nostres alumnes per aconseguir el seu benestar.

Anglès

A banda de les hores de la matèria d’anglès, es fa un desdoblament d’aula per promoure la conversa oral en petits grups. A més, l’anglès és la llengua vehicular a les classes de Plàstica, d’Educació Física i també es fan projectes de medi en anglès (Science) a partir de 3r.

Documentació de centre

Documentació de centre

1
1_0_-PGC-Pla-General-de-Centre.pdf 1.0.-PGC-Pla-General-de-Centre.pdf

727.39 KB 2023-04-19 19 d'abril de 2023 2023-01-31 31 de gener de 2023
2_0_-PEC-Projecte-Educatiu-de-Centre-120219.pdf 2.0.-PEC-Projecte-Educatiu-de-Centre-120219.pdf

8.97 MB 2023-04-19 19 d'abril de 2023 2023-01-31 31 de gener de 2023
3_0_-PGA-Pla-Anual-2022-2023.pdf 3.0.-PGA-Pla-Anual-2022-2023.pdf

1.94 MB 2023-04-19 19 d'abril de 2023 2023-01-31 31 de gener de 2023
3_1_-PGA-Annex-1-TUTORIA-PAT.pdf 3.1.-PGA-Annex-1-TUTORIA-PAT.pdf

398.74 KB 2023-04-19 19 d'abril de 2023 2023-01-31 31 de gener de 2023
3_2_-PGA-Annex-2-CONVIVENCIA-PdC-PME-PATI.pdf 3.2.-PGA-Annex-2-CONVIVENCIA-PdC-PME-PATI.pdf

562.08 KB 2023-04-19 19 d'abril de 2023 2023-01-31 31 de gener de 2023
3_3_-PGA-Annex-3-DIVERSITAT-PAD-PAI-PDC-TAE-POAP-SALUT-EMOCIONAL-2019-20.pdf 3.3.-PGA-Annex-3-DIVERSITAT-PAD-PAI-PDC-TAE-POAP-SALUT-EMOCIONAL-2019-20.pdf

578.35 KB 2023-04-19 19 d'abril de 2023 2023-01-31 31 de gener de 2023
3_4_-PGA-Annex-4-LLENGUA-PLC2-PAC-LECTOR-EFICAC.pdf 3.4.-PGA-Annex-4-LLENGUA-PLC2-PAC-LECTOR-EFICAC.pdf

476.3 KB 2023-04-19 19 d'abril de 2023 2023-01-31 31 de gener de 2023
3_5_-PGA-Annex-5-INNOVACIO-DESTI-FAIG-EMPRENEDORIA-APS-ACCA-STEAM.pdf 3.5.-PGA-Annex-5-INNOVACIO-DESTI-FAIG-EMPRENEDORIA-APS-ACCA-STEAM.pdf

2.13 MB 2023-04-19 19 d'abril de 2023 2023-01-31 31 de gener de 2023
3_6_-PGA-Annex-6-COMUNICACIO.pdf 3.6.-PGA-Annex-6-COMUNICACIO.pdf

424.81 KB 2023-04-19 19 d'abril de 2023 2023-01-31 31 de gener de 2023
3_6_-PGA-Annex-6-COMUNICACIO_OLD_.pdf 3.6.-PGA-Annex-6-COMUNICACIO.OLD_.pdf

358.35 KB 2023-04-19 19 d'abril de 2023 2023-01-31 31 de gener de 2023
3_7_-PGA-Annex-7-TAC.pdf 3.7.-PGA-Annex-7-TAC.pdf

438.57 KB 2023-04-19 19 d'abril de 2023 2023-01-31 31 de gener de 2023
3_8_-PGA-Annex-8-PLA-ANUAL-PASTORAL-2022.xlsx 3.8.-PGA-Annex-8-PLA-ANUAL-PASTORAL-2022.xlsx

78.97 KB 2023-04-19 19 d'abril de 2023 2023-01-31 31 de gener de 2023
3_8_-PGA-Annex-8-Portada-Pla-Pastoral.pdf 3.8.-PGA-Annex-8-Portada-Pla-Pastoral.pdf

217.06 KB 2023-04-19 19 d'abril de 2023 2023-01-31 31 de gener de 2023
4_1_-NOFC-01-Presentacio.pdf 4.1.-NOFC-01-Presentacio.pdf

328.41 KB 2023-04-19 19 d'abril de 2023 2023-01-31 31 de gener de 2023
4_2_-NOFC-02-Reglament-Regim-Intern-LSM-RRI-Juny-2011-Revisio-gener-2015-Revisio-setembre-2018.pdf 4.2.-NOFC-02-Reglament-Regim-Intern-LSM-RRI-Juny-2011-Revisio-gener-2015-Revisio-setembre-2018.pdf

487.37 KB 2023-04-19 19 d'abril de 2023 2023-01-31 31 de gener de 2023
4_3_-NOFC-03-Criteris-i-Mecanismes-de-Coordinacio-Pedagogica-i-Organitzacio-de-Centre.pdf 4.3.-NOFC-03-Criteris-i-Mecanismes-de-Coordinacio-Pedagogica-i-Organitzacio-de-Centre.pdf

508.23 KB 2023-04-19 19 d'abril de 2023 2023-01-31 31 de gener de 2023
4_4_-NOFC-04-Normativa-General-ETAPES-AMBITS-ESPECIFICS.pdf 4.4.-NOFC-04-Normativa-General-ETAPES-AMBITS-ESPECIFICS.pdf

1016.3 KB 2023-04-19 19 d'abril de 2023 2023-01-31 31 de gener de 2023
4_5_-NOFC-05-Protocol-classes-telematiques.pdf 4.5.-NOFC-05-Protocol-classes-telematiques.pdf

210.84 KB 2023-04-19 19 d'abril de 2023 2023-01-31 31 de gener de 2023
Protocol-absentisme-ambit-comunitari.pdf

7.68 MB 2023-01-31 31 de gener de 2023 2023-01-31 31 de gener de 2023
Protocol-Maltractaments-i-Abusos.png Protocol Maltractaments i Abusos.png

485.92 KB 2023-01-31 31 de gener de 2023 2023-01-31 31 de gener de 2023

20

73873f8859

Admissions 2021

1

20

73873f8859