Educació primària

L’Educació Primària consta d’una sola línia, la qual cosa fa que la nostra escola sigui molt familiar. La primària està ubicada a l’edifici històric, que queda independent de la resta de l’escola i això propicia crear un ambient més acollidor i promou la relació entre els alumnes dels diferents cursos, que nosaltres anomenem padrins. Així, s’estableixen vincles de cooperació i aprenentatge mutu.

Les aules estan equipades amb les darreres tecnologies i els amplis passadissos són també un espai d’aprenentatge on es gaudeix de la lectura, es fa treball cooperatiu i s’hi exposen els treballs realitzats.

Els nens i nenes de primària són els protagonistes del seu aprenentatge i constitueixen el centre dels nostres processos d’ensenyament, per això vetllem per una educació basada en valors que els permeti una formació intel·lectual i emocional.

A classe, treballem utilitzant diverses metodologies que permetin donar resposta a les diferents maneres d’aprendre que tenen els infants. Són les següents:

Treball per projectes

És un mètode de treball globalitzat i interdisciplinari en el qual l’alumne és el responsable del seu propi aprenentatge. De manera cooperativa i fomentant la seva autonomia, els nens i nenes han de fer-se preguntes, investigar i resoldre els diferents reptes que es plantegen.

Snappets

És una metodologia digital que permet personalitzar l’aprenentatge a les àrees de llengües i Matemàtiques a través de tablets, de manera que cada alumne pugui avançar al seu propi ritme.

Paral·lelament, utilitzem llibres de text i quaderns de treball que ens ofereixen una sèrie de continguts teòrics i exercicis que ens permeten posar en pràctica allò treballat. En definitiva, el nostre objectiu a Educació Primària és que l’escola sigui un espai de convivència i d’aprenentatge on mestres, alumnes i famílies treballem braç a braç per convertir cada dia en una nova aventura.

Coneix més de Primària

El centre forma part d’una gran xarxa d’escoles de La Salle presents a tot el món, per a les quals l’educació en interioritat i en valors és el pilar del nostre Caràcter Propi.

Programes pedagògics propis de Primària

Volem que els nostres alumnes siguin competents a l’hora de resoldre els reptes que una societat tant canviant com la nostra pot presentar.

Per aconseguir-ho, duem a terme una sèrie de projectes que ens ajuden a desenvolupar la nostra tasca amb els millors resultats.

Programa Ulisses

El programa Ulisses, que s’enceta a Educació Infantil i es continua a 1r i a 2n de Primària, potencia el desenvolupament intel·lectual i motriu a través de l’estimulació neuronal, motora i perceptivo-cognitiva.

Programa CREA

El programa CREA, a partir de 2n de primària, que desenvolupa el pensament lateral per buscar solucions alternatives, creatives i innovadores.

Programa Lectura eficaç

El programa Lectura eficaç, que té per objectiu afavorir la comprensió i la velocitat lectora, eines indispensables per gestionar la informació i generar, a partir d’ella, coneixement.

Programa educació Emocional

L’Educació Emocional, volem que els nostres infants siguin capaços de gestionar les seves emocions, eina clau a l’hora de resoldre conflictes. Per aconseguir-ho, els alumnes, els mestres i les famílies formem part d’un projecte integral de desenvolupament socioemocional dut a terme per l’Associació SEER (Salut Educació Emocional). El seu objectiu és que, entre tots, siguem capaços d’acompanyar a nivell emocional els nostres alumnes per aconseguir el seu benestar.

Robòtica

La Robòtica, pretenem desenvolupar el pensament computacional en els nostres alumnes, de manera que siguin capaços de programar les diferents seqüències a seguir per aconseguir un objectiu. Això ho fem mitjançant el robot educatiu Kibo i l’Scratch Junior.

Anglès

L’ Anglès, a banda de les hores de la matèria d’anglès, es fa un desdoblament d’aula per promoure la conversa oral en petits grups. A més, l’anglès és la llengua vehicular a les classes de Plàstica, d’Educació Física i també es fan projectes de medi en anglès (Science) a partir de 3r.

Joc

El Joc, oferim als alumnes una variada tipologia de jocs a partir dels quals puguin desenvolupar capacitats cognitives com el raonament, la concentració, la memòria, la velocitat de processament... I, al mateix temps, aprenen d’una manera lúdica i engrescadora.