Educació primària

L’Educació Primària consta d’una sola línia, la qual cosa fa que la nostra escola sigui molt familiar. La primària està ubicada a l’edifici històric, que queda independent de la resta de l’escola i això propicia crear un ambient més acollidor i promou la relació entre els alumnes dels diferents cursos, que nosaltres anomenem padrins. Així, s’estableixen vincles de cooperació i aprenentatge mutu.

Les aules estan equipades amb les darreres tecnologies i els amplis passadissos són també un espai d’aprenentatge on es gaudeix de la lectura, es fa treball cooperatiu i s’hi exposen els treballs realitzats.

Els nens i nenes de primària són els protagonistes del seu aprenentatge i constitueixen el centre dels nostres processos d’ensenyament, per això vetllem per una educació basada en valors que els permeti una formació intel·lectual i emocional.

A classe, treballem utilitzant diverses metodologies que permetin donar resposta a les diferents maneres d’aprendre que tenen els infants. Són les següents:

Treball per projectes

És un mètode de treball globalitzat i interdisciplinari en el qual l’alumne és el responsable del seu propi aprenentatge. De manera cooperativa i fomentant la seva autonomia, els nens i nenes han de fer-se preguntes, investigar i resoldre els diferents reptes que es plantegen.

Snappets

És una metodologia digital que permet personalitzar l’aprenentatge a les àrees de llengües i Matemàtiques a través de tablets, de manera que cada alumne pugui avançar al seu propi ritme.

Paral·lelament, utilitzem llibres de text i quaderns de treball que ens ofereixen una sèrie de continguts teòrics i exercicis que ens permeten posar en pràctica allò treballat. En definitiva, el nostre objectiu a Educació Primària és que l’escola sigui un espai de convivència i d’aprenentatge on mestres, alumnes i famílies treballem braç a braç per convertir cada dia en una nova aventura.

Coneix més de Primària

El centre forma part d’una gran xarxa d’escoles de La Salle presents a tot el món, per a les quals l’educació en interioritat i en valors és el pilar del nostre Caràcter Propi.

Programes pedagògics propis de Primària

Volem que els nostres alumnes siguin competents a l’hora de resoldre els reptes que una societat tant canviant com la nostra pot presentar.

Per aconseguir-ho, duem a terme una sèrie de projectes que ens ajuden a desenvolupar la nostra tasca amb els millors resultats.

Programa Ulisses

El programa Ulisses, que s’enceta a Educació Infantil i es continua a 1r i a 2n de Primària, potencia el desenvolupament intel·lectual i motriu a través de l’estimulació neuronal, motora i perceptivo-cognitiva.

Programa CREA

El programa CREA, a partir de 2n de primària, desenvolupa el pensament lateral per buscar solucions alternatives, creatives i innovadores.

Programa Lectura eficaç

El programa Lectura eficaç  té per objectiu afavorir la comprensió i la velocitat lectora, eines indispensables per gestionar la informació i generar, a partir d’ella, coneixement.

Programa educació Emocional

Volem que els nostres infants siguin capaços de gestionar les seves emocions, eina clau a l’hora de resoldre conflictes. Per aconseguir-ho, els alumnes, els mestres i les famílies formem part d’un projecte integral de desenvolupament socioemocional dut a terme per l’Associació SEER (Salut Educació Emocional). El seu objectiu és que, entre tots, siguem capaços d’acompanyar a nivell emocional els nostres alumnes per aconseguir el seu benestar.

Robòtica

Pretenem desenvolupar el pensament computacional en els nostres alumnes, de manera que siguin capaços de programar les diferents seqüències a seguir per aconseguir un objectiu. Això ho fem mitjançant el robot educatiu Kibo i l’Scratch Junior.

Anglès

A banda de les hores de la matèria d’anglès, es fa un desdoblament d’aula per promoure la conversa oral en petits grups. A més, l’anglès és la llengua vehicular a les classes de Plàstica, d’Educació Física i també es fan projectes de medi en anglès (Science) a partir de 3r.

Joc

Oferim als alumnes una variada tipologia de jocs a partir dels quals puguin desenvolupar capacitats cognitives com el raonament, la concentració, la memòria, la velocitat de processament... I, al mateix temps, aprenen d’una manera lúdica i engrescadora.