Educació secundària

L’Educació Secundària Obligatòria (1r, 2n, 3r i 4t d’ESO) a la nostra escola consta de tres línies a cada curs, excepte a 4t d’ESO on n’hi ha quatre. En aquest darrer curs, s’incorpora l’aula de Diversificació Curricular, a través de la qual hem volgut donar resposta a aquell alumnat que té unes inquietuds acadèmiques diferents per tal que pugui obtenir el seu títol realitzant un aprenentatge molt més pràctic, adaptat a les seves necessitats.

La Secundària és un moment de canvis per als nostres alumnes. Han deixat de ser nens i nenes per entrar a l’adolescència. Aquest és un moment clau, en el qual reafirmaran la seva personalitat i molts dels valors que els acompanyaran durant la seva vida adulta. Per això, a l’escola donem tanta importància als coneixements que els transmetem com a l’educació emocional. Procurem ajudar-los a aprendre a ser i a pensar, a conviure i a esdevenir ciutadans responsables en un món global. 

A nivell d’aprenentatge, procurem donar resposta a les inquietuds de cada noi/a, aconseguint que puguin descobrir allò que els apassiona per ajudar-los a desplegar tot el seu potencial. Així, doncs, hem incorporat a Secundària l’Aprenentatge Basat en Projectes (FAIG), la robòtica o matèries noves com l’Scratch. Tampoc deixem de banda disciplines com l’Art o la Música, que compten amb aules pròpies, ni les vocacions de caire més científic que gaudeixen d’un laboratori equipat amb l’última tecnologia. Igualment, procurem que el nostre alumnat acabi l’etapa essent competent en tres llengües: català, castellà i anglès. Per aconseguir-ho, a més de la matèria d’anglès, les assignatures de naturals i tecnologia es fan en aquesta llengua.

No deixem mai de treballar per mantenir la motivació dels nostres nois i noies. Ho fem innovant constantment, incorporant a les aules la tecnologia necessària per dur a terme un aprenentatge del s. XXI, participant de concursos com la FIRST Lego League, celebrant dies especials com el Dia de la Ciència, l’English Day o els Jocs Florals entre d’altres. Volem que tots ells, comencin i acabin la seva jornada escolar amb un gran somriure.

Coneix més de l'ESO

El centre forma part d’una gran xarxa d’escoles de La Salle presents a tot el món, per a les quals l’educació en interioritat i en valors és el pilar del nostre Caràcter Propi.

Programes pedagògics propis de Secundària

A La Salle estem immersos en un procés de renovació educativa que arribarà a les aules d’ESO en els propers cursos, en congruència al es fa a l’etapa d’infantil i primària. Esperem amb il·lusió aquest moment!