Educació infantil

Els cursos d’Educació Infantil són de cabdal importància a la nostra escola, ja que és l’etapa on s’estableixen les habilitats motores, perceptives, cognitives, lingüístiques, afectives i socials.

L’etapa d’infantil és la base de l’escola i per això volem que els inicis a la vida escolar dels nostres alumnes siguin el més satisfactoris possible, estimulant l’aprenentatge a través de l’emoció i fent-los protagonistes absoluts d’aquesta fase. Donem molta importància a les tradicions i festes del nostre país, la Castanyada, el Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi, així com altres celebracions cristianes, ja que constitueixen un mitjà excel·lent per treballar la descoberta de l’entorn natural i social.

La nostra etapa d’infantil té únicament una sola línia, la qual cosa fa que sigui molt familiar i puguem donar als nostres petits tota l’atenció que necessiten.

Els eixos que defineixen la nostra etapa d’infantil són els següents:

Aprenentatge per ambients

on a través de diferents espais d’aprenentatge, de relació i comunicació, els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se…i interactuar amb els altres.

Els ambients responen a la necessitat que tenen els infants de jugar i relacionar-se, per tant és una manera de poder donar resposta als seus interessos i necessitats i respectar els diferents ritmes d’aprenentatge. Els nens i nenes disposen d’un temps d’experiència activa, construïda per l’adult, però reconstruïda per ells mateixos. Els ambients que tenim actualment són el de teatre, el de construccions, el de llum i foscor, el d’experimentació, el de joc simbòlic i l’artístic.

Noves tecnologies i robòtica

Una metodologia que s’adapta als temps en els quals vivim i que permet als infants un contacte amb la tecnologia que va més enllà de l’oci.

L’escola inverteix en dispositius com ara projectors interactius, pissarres digitals... A més, comptem amb les abelles Bee Bot i Blue Bot, que són uns petits robots educatius amb forma d’abella, dissenyats per desenvolupar les capacitats elementals de la programació: orientació espacial, motricitat, lògica, estratègia…

Anglès

com a llengua vehicular a educació física, a més de la matèria d’anglès on es fa una aposta per la immersió lingüística i l’anglès oral a través de contes, jocs i cançons.

Introducció a la lectoescriptura

es fa progressivament en els tres cursos, pretenent que els infants tinguin una bona base en entrar a la primària.

Espai famílies

La unió entre l’escola i la família és un element clau per tal que els nostres alumnes avancin en la descoberta d’un mateix i de l’entorn que els envolta. Família i escola treballem de la mà en la mateixa direcció. Per això, setmanalment oferim un espai a les famílies per a que vinguin a l’aula a compartir una estona a la classe dels seus fills i filles, on realitzen diverses activitats com explicar un conte, tallers, manualitats, etc.

Coneix més d'Infantil

El centre forma part d’una gran xarxa d’escoles de La Salle presents a tot el món, per a les quals l’educació en interioritat i en valors és el pilar del nostre Caràcter Propi.

Moments d’aprenentatge NCA a Educació Infantil

  • Acollides i tancaments: són els moments de començament i de tancament del dia en els quals mitjançant una assemblea s’acull als alumnes i se’ls acomiada amb una reflexió.
  • Entorns de nivell: treballen les àrees de comunicació i llenguatge, el desenvolupament psicomotor, la religió i l’anglès, entre d’altres. L’aprenentatge es produeix dins del grup-classe.
  • Entorns internivell: treballen l’expressió oral, escrita, musical i artística, entre d’altres. L’aprenentatge es produeix amb grups barrejats d’alumnes dels tres cursos d’Infantil.
  • Projectes: faciliten els aprenentatges competencials en el desenvolupament de diferents tipus de tasques contextualitzades en l’entorn proper de l’alumne.